• image
Werkwijze

Tue,28May2024

Werkwijze

Op het afgesproken tijdstip is onze inspecteur bij de woning aanwezig. De keuring op locatie neemt circa 1 uur in beslag. Het uitwerken van het rapport neemt 1 á 2 uur in beslag, maar gebeurt op een andere locatie. De inspecteur let tijdens de bouwtechnische keuring op zaken die erop wijzen dat er bouwkundige gebreken en/of tekortkomingen zijn. De keuring is een beoordeling van de woning op basis van een visueel onderzoek op alle essentiele punten voor zover deze bereikbaar zijn onder normale omstandigheden. De inspecteur gebruikt zijn ervaring, kennis en technisch inzicht.

Handelingen die hij verricht zijn onder andere:

  • Inspectie kruipruimte indien veilig en zonder gevaar toegankelijk. Tevens moet de kruipruimte toegankelijk zijn (kruipluik aanwezig, voldoende hoogte, geen water e.d.). De onderzijde van de beganegrondvloer en het zichtbare leidingwerk wordt met behulp van een sterke lamp beoordeeld.
  • Inspectie platte daken indien bereikbaar. De inspecteur heeft een ladder die maximaal een bouwlaag overbrugt. Indien een langere ladder op locatie beschikbaar is, zal hiervan gebruik worden gemaakt.
  • Goten en dakkapellen worden op dezelfde wijze geinspecteerd, of vanuit het raam van de dakkapel. Er worden foto's gemaakt welke terug te vinden zullen zijn in het rapport. Indien onbereikbaar wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van een spiegel en/of zoomlens.
  • Inspectie van de kozijnen en de draaiende delen. Controle op het functioneren van het sanitair, indien mogelijk.
  • Controle tegelwerk op loszittende tegels.
  • Per bouwlaag controle van maximaal twee wandcontactdozen op bedrading
Wij adviseren u zelf aanwezig te zijn tijdens de keuring. De inspecteur geeft u dan al een mondelinge toelichting en bouwkundige tips en kan tevens uw vragen beantwoorden.


Bel nu!:
070 319 43 69 of vul onderstaand Bel me terug formulier in